Symposium over toekomst Den Haag en boekpresentatie – verslag

Het symposium op 6 oktober 2020 vormde de eerste mijlpaal in de voor 2020-2021 geplande manifestatie 100 jaar Modern Den Haag. Die vond plaats in de toepasselijke ambiance van de voormalige Amerikaanse ambassade van Marcel Breuer aan het Korte Voorhout.

Met inachtneming van de coronamaatregelen kon het maximum aantal van 60 bezoekers worden ontvangen, waaronder stedenbouwkundigen, architecten, vertegenwoordigers van culturele organisaties en de gemeente Den Haag, alsmede bestuursleden van de stichting Nomadisch Paviljoen en het Centrum Nieuwe Bouwen.

Om 15.30 uur werden de bezoekers verwelkomd door Marie-José Sondeijker van WEST Den Haag, die als gastvrouw van het symposium uitleg gaf over het rijksmonumentale gebouw en de huidige functie.

Aansluitend hielden in het auditorium en de bibliotheek de initiatiefnemers en auteurs, Eric Vreedenburgh en Marcel Teunissen, presentaties over het boek 100 jaar Modern Den Haag, rijkelijk gelardeerd met digitale beelden. Vreedenburgh legde de structuur en inhoud van het boek uit, terwijl Teunissen de aanleiding voor het boek motiveerde. Samen concludeerden zij dat het onderzoek naar Haagse projecten die ontstonden vanuit de geest van vernieuwing, een verrassende en rijke oogst heeft opgeleverd.

Simultaan debat

Deze presentaties vormden de opmaat tot twee gelijktijdige debatten na de pauze, waarbij architectuurhistoricus Ernie Mellegers optrad als moderator. Mellegers bewoog zich daarbij tussen het auditorium (met Vreedenburgh) en de bibliotheek (met Teunissen), waarbij het gesprek dat plaatsvond in het auditorium via livestream op afstand was te volgen.

Gesprekspartners in het auditorium waren Marcel Wijermans, stedenbouwkundige bij de DSO van de gemeente Den Haag, en Klaske Havik, hoogleraar Methode en Analyse aan de TU-Delft. Het tafelgesprek in de bibliotheek concentreerde zich rond Elbert Arens, stedenbouwkundige bij Posad Maxwan en Mick Eekhout, emeritus hoogleraar Productontwikkeling aan de TU-Delft, oprichter van Octatube en tevens gastauteur van het boek.

Betekenis van het modernisme voor Den Haag

In beide ruimtes werd gediscussieerd over dezelfde vraagstellingen. Zo startte de simultaan plaatsvindende gesprekken met de betekenis van het modernisme voor Den Haag in ruimere zin, en werd gaandeweg toegesneden op de ontwikkeling van het Central Innovation District (CID). Daarbij kwamen fundamentele zaken aan de orde, zoals de wens om stedenbouwkundige regie, de te volgen strategie, transparantie van besluitvorming en de ruimte voor en de rol van innovaties.

Niet geheel tegen de verwachting leidden de discussie in beide ruimtes tot vergelijkbare tussentijdse conclusies die voldoende stof gaven voor het volgende symposium, maar ook voor mogelijke tussentijdse initiatieven, waarmee de verschillende actoren in het complexe traject van de ambitieuze gebiedsontwikkeling van het CID nader met elkaar in gesprek kunnen gaan.

De apotheose van de middag waren de hiernavolgende, gelijktijdige uitreikingen van twee eerste exemplaren van het door nai 010 publishers uitgegeven en Ad van der Kouwe van Manifesta Rotterdam vormgegeven boek 100 jaar Modern Haag.         

In het auditorium ontving Saskia Bruines, wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening van de gemeente Den Haag, het eerste exemplaar van Rupert van Heijningen, voorzitter van de stichting Nomadisch Paviljoen.

Ernie Mellegers reikte in de bibliotheek het eerste boek uit aan Gerrit Jan van Otterloo, de broer van de op 14 november 2019 overleden oud-wethouder en voorzitter van stichting Nomadisch Paviljoen, Gerard van Otterloo, aan wie de auteurs het boek hebben opgedragen. Het symposium werd informeel en op gepaste wijze besloten met een borrel en boekverkoop.